52.0041319,-4.264575499999978,13

Contact us

Brynsaron School
Saron,
Llandysul, SA44 5EB

Tel:01559 370575
Email:
admin@brynsaron.ysgolccc.org.uk

Ysgol Brynsaron
Brynsaron School

Ysgol Brynsaron School Governors


Mrs Elen Evans - Head

Mrs Nia Stoaks - Chair (Community)


Mr John Wigley (Community)

Mr Hugh Thomas (Community)

Mr Sion Mason-Evans (Community)

Mrs Nia James (Parent)

Mr Aled Eynon (Parent)

Mr Sion Owen (Teacher)

Mr Glyndwr Lloyd (L.E.A)

Mr Emyr Wyn Jones (L.E.A)