52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Brynsaron School
Saron
Llandysul, SA44 5EB

Ffôn:01559 370575
Ebost:
admin@brynsaron.ysgolccc.org.uk

Ysgol Brynsaron
Brynsaron School

Strwythur Staffio

 

 

 

Logo

Mrs E Evans  -  Pennaeth
Miss Ff T Jones - Athrawes Cyfnod Sylfaen / CADY
Mrs L Scourfield - Athrawes CA2 (0.6)
Mrs Rh Jones - Athrawes CA2 (0.4)
Mrs E Griffiths-Thomas - Cynorthwywraig Dysgu
Miss N Davies - Cynorthwywraig Dysgu 1:1
Miss N Williams - Cynorthwywraig Dysgu 1:1
Mrs G Davies - Cynorthwywraig Dysgu
Mr I Evans - Athro Cerddoriaeth
Mrs E Jones - Ysgrifenyddes
Mrs A Edwards - Swyddog Cefnogi Ysgol
Mr A Evans - Gofalwr/Glanhawr
Miss G Rees - Cogyddes
Mrs A Evans - Goruchwylwraig Clwb Brecwast/Glanhawraig