52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Brynsaron School
Saron
Llandysul, SA44 5EB

Ffôn:01559 370575
Ebost:
admin@brynsaron.ysgolccc.org.uk

Ysgol Brynsaron
Brynsaron School

Llywodraethwyr Ysgol Brynsaron 

Mrs Elen Evans - Pennaeth

Mrs Nia Stoaks - Cadeirydd (Cymuned)


Mr John Wigley  (Cymuned)

Mr Hugh Thomas  (Cymuned)

Mr Sion Mason-Evans  (Cymuned)

Mrs Nia James (Rhiant)

Mr Aled Eynon (Rhiant)

Mr Sion Owen (Athro)

Mr Glyndwr Lloyd (A.A.L)

Mr Emyr Wyn Jones (A.A.L)